Poterdëscher Lintgen

Exemple d’un appel aux citoyen-ne-s:

Léif Awunnerinnen, Léif Awunner,

Mat der Erlaabnes vun der Lëntgener Gemeng a vun hirer Integratiounskommissioun, organiséieren d’Mihaela Alecu an hire Equipe flott «Gespréichsdëscher» op Lëtzebuergesch.

Gespréichsdëscher si geduecht fir Äre Alldagsvocabulaire oder all Äert Wëssen an dëser Sprooch an d’Praxis ëmzesetzen. Dat Wichtegst awer ass mat Loscht a gudder Laun ze kommen. Et gëtt keng Präsenz geholl, et gi keng Prüfungen, an och keng Examen organiséiert. Mir ginn Iech d’Geleeënheet, eng aner Sprooch wéi Är Mammesprooch ze schwätzen.

Niveau : A2 – B2

Aschreiwungskäschten : 20 Euros fir 12 « Gespréichsdëscher » vun 90 Minutten

Lokal : Aal Schoul, 49 rte. de Mersch, Gosseldange

Umeldungen : m.alecu@gmail.com – d’Deeg an d’ Auerzäiten ginn den interesséierte Leit matgedeelt

Zilgrupp : Awunner vum Uelzechtdall, vun 12 bis 77 Joer

 

Très chères habitantes et très chers habitants,

Avec le soutien de la Commune de Lintgen et de sa Commission d’Intégration, dans le but de pratiquer la langue luxembourgeoise, Mihaela Alecu et son équipe organisent des tables de conversation de pratique de la langue luxembourgeoise pour les personnes intéressées.

Niveau de base requis pour pouvoir participer aux tables de conversation : A2

Frais d’inscription : 20 Euros pour 12 tables de conversation de 90 minutes

Local : Aal Schoul, 49 rte. de Mersch, Gosseldange

Inscriptions : m.alecu@gmail.com – les jours et horaires exacts vous seront communiqués aux personnes intéressées.

Public cible : habitants et habitantes de la vallée d’Alzette, de 12 à 77 ans

 

Dear inhabitants,

with permission of the Commune of Lintgen and its Integration Commission, Mihaela Alecu and her team are organising conversation tables to practise the Luxembourgish language for interested persons.

Basic level required to participate in the conversation tables: A2

Registration fee: 20 Euros for 12 conversation tables of 90 minutes

Location: Aal Schoul, 49 rte. de Mersch, Gosseldange

Registration: m.alecu@gmail.com – the exact days and times will be communicated to those interested.

Target group: inhabitants of the Alzette valley, aged 12 to 77